Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.P.H.U. Gom-Met Włodzimierz Gomółka z siedzibą w Kowalewie, ul. Kościelna 2, 63-300 Pleszew 1, tel. 602 796 252.
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym do:
· zrealizowania umowy,
· udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas, przez okres:
· w przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę,
· w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż 2 lata.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, usług informatycznych, księgowości, firmom wysyłkowym, podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do zrealizowania umowy (geodeci, elektrycy), a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Gwarantujemy spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.