gom-met@wp.pl           Gom-met.pl

Strona główna      Wybór kotła      O firmie      Kontakt      Dojazd      Galeria

     Przedstawienie oferty

 

Wybór kotła.

Przy wyborze kotła prosimy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

Kubatura pomieszczeń.
Powierzchnia pomieszczenia przemnożona przez wysokość. Nie jest zalecane dobieranie mocy kotła ze zbyt dużym zapasem. Kocioł powinien zostać dobrany optymalnie do danej kubatury najlepiej przez doświadczonego instalatora. Kubatura podana w tabelach z danymi technicznymi jest tylko sugerowaną i nie uwzględnia kwestii ocieplenia budynku czy rodzaju instalacji.
Paliwo.
Każdy kocioł posiada określone paliwo podstawowe, które zapewnia uzyskanie optymalnych parametrów oraz paliwo zastępcze, które można stosować doraźnie w przypadku braku paliwa podstawowego. Należy pamiętać, że paliwo zastępcze może nie zapewnić uzyskania parametrów określonych w danych technicznych kotła oraz generować problemy z eksploatacją (np. opalanie drewnem generuje często problemy z utrzymaniem czystości przewodów kominowych oraz samego kotła). Istotna jest również jakość paliwa, ponieważ na polskim rynku pojęcie wysokiej jakości jest bardzo płynne � zwłaszcza dotyczy to paliw takich jak miał czy eko-groszek.
Rodzaj instalacji i ocieplenie budynku.
Przy nowoczesnych instalacjach, zwłaszcza w ocieplonych budynkach zapotrzebowanie na ciepło jest zdecydowanie mniejsze Umożliwia to wykorzystanie kotła o mniejszej mocy. Decyzję o mocy kotła powinien podjąć doświadczony instalator przy uwzględnieniu warunków konkretnego obiektu.
Czas stało palności.
Parametr ten odpowiada za ciągły czas pracy kotła bez konieczności uzupełniani paliwa. Kotły bez elektronicznych regulatorów najczęściej nie umożliwiają uzyskania czasu dłuższego niż 8-10 godzin. Zastosowanie takiego regulatora pozwala wydłużyć ten czas nawet do 26 godzin. Najdłuższy okres stało palności posiadają kotły AKAL / KWM-SGR z automatycznym układem nawęglania i zasobnikiem, który może wynosić nawet 120 godzin.
Komfort obsługi.
Częstotliwość z jaką należy kontrolować pracę kotła, ponownie go rozpalać oraz przeprowadzać czyszczenie urządzenia. W tym przypadku przewagę ponownie uzyskują kotły wyposażone w elektroniczne regulatory pracy, oraz w przypadku kotła AKAL / KWM-SGR w układ automatycznego nawęglania. Czynności obsługowe dla takiego kotła sprowadzają się do rozpalenia kotła na początku sezonu grzewczego, dosypywania paliwa do zasobnika oraz kontroli parametrów spalania w przypadku stosowania paliwa o różnej jakości. Okresowo należy również usuwać nagromadzony w szufladzie popielnika popiół.
 
 

            O firmie   |   Oferta   |   Kontakt